டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா- மாபெரும் தனியார்துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் - தாராபுரம் மகாராணி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் 05.11.2023 அன்று நடைபெறுகிறது.
 
Organiser
District Employment and Career Guidance Centre - Tiruppur
Date
05/11/2023 to 05/11/2023
Timings
08:00 AM to 03:00 PM
Location
Tiruppur
Address
Maharani Arts and Science college, Dharapuram - Tiruppur,
,
Tiruppur,
Landmark: Tiruppur Road , Near government ITI Dharapuram .
S.No Contact Person Designation/Role Email ID Mobile No
1 SURESH District employment officer empt.tpr@gmail.com 9499055944
Participating Employers in this Job Fair.
Jayapriya Group of Companies
Location: Cuddalore
Cube Enterprises
Location: Kancheepuram
IIFM
Location: Chennai
TVS SAKTHISARADHA LLP
Location: Coimbatore
HATSUN AGRO PRODUCT LTD
Location: Kancheepuram
SWATHI HATCHERIES
Location: Tiruppur
Rapidtech IT Services Pvt Ltd
Location: Chennai
APTLINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
Location: Erode
DAN CORPORATION
Location: Tiruppur
CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD
Location: Erode
KRISHNAVENI CARBON PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Location: Coimbatore
BHARTI AXA LIFE INSURANCE
Location: Coimbatore
Bharat Financial Inclusion Ltd
Location: Ariyalur
RANBA CASTINGS LIMITED
Location: Coimbatore
Job Fair - Posted Jobs
S.No Employer Name Job Type Location No.of Vacancies Salary (Per Month)
1 Jayapriya Group of Companies Marketing Executive Tiruppur 10 10,000 - 15,000
2 Cube Enterprises Machine Operator Kancheepuram 800 15,000 - 25,000
3 IIFM Under Graduate - Bachelor of Engineering / Technology - ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Chennai 30 15,000 - 25,000
4 IIFM Under Graduate - Bachelor of Engineering / Technology - MECHANICAL ENGINGEERING Chennai 30 15,000 - 25,000
5 IIFM Diploma - Diploma In Engineering - ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING Chennai 30 15,000 - 25,000
6 IIFM Diploma - Diploma In Engineering - MECHANICAL ENGINEERING Chennai 30 15,000 - 25,000
7 TVS SAKTHISARADHA LLP Technician Coimbatore 10 15,000 - 25,000
8 HATSUN AGRO PRODUCT LTD Dairy Processing Equipment Operator Tiruppur 5 10,000 - 15,000
9 HATSUN AGRO PRODUCT LTD Food Microbiologist Tiruppur 2 10,000 - 15,000
10 HATSUN AGRO PRODUCT LTD Production Assistant Tiruppur 3 10,000 - 15,000
11 HATSUN AGRO PRODUCT LTD Under Graduate - Bachelor of Engineering / Technology - ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Tiruppur 2 15,000 - 25,000
12 HATSUN AGRO PRODUCT LTD Under Graduate - Bachelor of Engineering / Technology - REFRIGRATION AND AIR-CONDITIONING Tiruppur 3 10,000 - 15,000
13 SWATHI HATCHERIES Poultry feed, Food safety and Labelling Supervisor Tiruppur 3 10,000 - 15,000
14 Rapidtech IT Services Pvt Ltd Hardware Engineer Tiruppur 2 10,000 - 15,000
15 APTLINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Business Development Executive Erode 2 10,000 - 15,000
16 APTLINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED CCTV Installation Technician Erode 2 10,000 - 15,000
17 APTLINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED Under Graduate - Bachelor of Computer application - COMPUTER APPLICATION Erode 1 7500-10000
18 SWATHI HATCHERIES Under Graduate - Any Tiruppur 3 10,000 - 15,000
19 SWATHI HATCHERIES Feed Technician Tiruppur 3 10,000 - 15,000
20 SWATHI HATCHERIES Agriculture Field Officer Tiruppur 1 15,000 - 25,000
21 SWATHI HATCHERIES Hatchery Operator Tiruppur 2 15,000 - 25,000
22 SWATHI HATCHERIES SECURITY GUARD Tiruppur 2 10,000 - 15,000
23 SWATHI HATCHERIES Cashier Tiruppur 1 15,000 - 25,000
24 DAN CORPORATION Office Assistant Tiruppur 20 10,000 - 15,000
25 BHARTI AXA LIFE INSURANCE Business Development Executive Coimbatore 25 25,000 - 50,000
26 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Wastewater Treatment Plant Technician Chennai 5 10,000 - 15,000
27 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Wastewater Treatment Plant Technician Chennai 5 10,000 - 15,000
28 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Purchase Executive Erode 2 15,000 - 25,000
29 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Stores Assistant Erode 2 15,000 - 25,000
30 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Design Engineer - Hull & Structures Erode 5 15,000 - 25,000
31 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Diploma - Diploma In Engineering - CHEMICAL ENGINEERING Chennai 15 10,000 - 15,000
32 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Diploma - Diploma In Engineering - MECHANICAL ENGINEERING Chennai 10 10,000 - 15,000
33 CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD Under Graduate - Bachelor of Science - CHEMISTRY Chennai 10 10,000 - 15,000
34 KRISHNAVENI CARBON PRODUCTS PRIVATE LIMITED Machine Operator Coimbatore 40 15,000 - 25,000
35 Bharat Financial Inclusion Ltd HSC - Any Tiruppur 50 10,000 - 15,000
36 RANBA CASTINGS LIMITED Maintenance Technician Coimbatore 5 15,000 - 25,000
37 RANBA CASTINGS LIMITED Maintenance Technician Coimbatore 5 15,000 - 25,000
38 RANBA CASTINGS LIMITED Trainee Coimbatore 1 10,000 - 15,000